Granuláty NOVOPLAST z měkčeného PVC jsou také označovány PVC-P (plasticized PVC). Název NOVOPLAST ® zahrnuje širokou škálu granulátů z polyvinylchloridu, lišící se podílem změkčovadla, které určuje jejich výslednou tvrdost. Ta je hodnocena stupnicí Shore a je jedním z hlavních mechanických parametrů NOVOPLASTŮ. Tvrdost nejměkčích granulátů je 50 ShA a používají se například pro výrobu velmi měkkých těsnících profilů. Z nejtvrdších NOVOPLASTŮ se vyrábí podlahové dílce o tvrdostech kolem 55 ShD.

Variabilita následného použití novoplastů však vychází z mnoha dalších vlastností. V našich vývojových laboratořích jsme schopni vhodnou kombinací aditiv v recepturách směsí, ovlivnit řadu konečných vlastností dle přání a technologických specifikací zákazníka. Jedná se především o fyzikálně-mechanické, zpracovatelské a chemické vlastnosti a v neposlední řadě barevný odstín.

NOVOPLASTY jsou určeny především pro zpracování vytlačováním, vstřikování, lisování a válcováním.

 

Příklady typických aplikací našich materiálů NOVOPLAST