Kupní cena

  • Kupní cena je stanovena kupní smlouvou, cenovou nabídkou, nebo jinou dohodou mezi prodávajícím a kupujícím. Po objednání zboží je kupní cena potvrzena prodávajícím.
  • V případě dodání zboží mimo území ČR jsou ceny, včetně obalů, uváděny v EUR.
  • Ceny jsou platné po dobu platnosti kupní smlouvy, případně časově omezené cenové nabídky mezi prodávajícím a kupujícím.
  • Kupující se zavazuje zaplatit za odebrané zboží kupní cenu. Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží až po úplném zaplacení jeho kupní ceny včetně DPH, přepravného a balného.
Kupní cena