Fatra, a. s.

 • Významný zpracovatel plastů ve střední Evropě.
 • Společnost založena roku 1935 firmou Baťa.
 • Proexportně zaměřená firma – export 2/3 produkce do 60 zemí.
 • Zaměstnává více než 1 0200 pracovníků.
 • 2 výrobní závody v České republice – Napajedla a Chropyně.
 • Investice v posledních 10 letech:
  • více než 1,5 mld. Kč do nových výrobních zařízení a modernizace stávajících technologií a energetických opatření.
  • do přímé ochrany životního prostředí přes 100 mil. Kč.
 • Člen koncernu Agrofert, významné nadnárodní skupiny zahrnující více než 250 společností.
 • Moderní technologie a profesionální přístup, poradenství
 • Zavedené obchodní značky – široká základna průmyslové ochrany – přes 100 ochranných známek, průmyslových vzorů a užitných vzorů.
 • Vlastní výzkum a vývoj, inovace.
 • Vysoký stupeň recyklace druhotných surovin a používání bezodpadových technologií.
 • Více informací naleznete na našich webových stránkách www.fatra.cz.

Produktové řady

Více informací naleznete na našich webových stránkách www.fatra.cz.