Vývoj a laboratoře

Naše vývojové laboratoře disponují řadou moderních měřících přístrojů, které obsluhují zkušení laboranti.
To nám umožňuje:

 • zajistit stálou kvalitu všech nakupovaných surovin
 • analyzovat vlastnosti a složení konkurenčních vzorků granulátů a profilů
 • navrhovat kompletní receptury pro konkrétní technologie a aplikace
 • zajistit veškerý zákaznický servis k dodávaným granulátům

 

Vývoj a laboratoře

co analyzujeme?

Mimo analytických metod k určování kvality surovin, laboratoře disponují zařízením pro měření níže uvedených vlastností:
Termické vlastnosti

 • tepelná stabilita
 • dynamická tepelná stabilita
 • teplota křehnutí při ohybu
 • teplota měknutí dle Vicata
 • povětrnostní odolnost QUV 313 B, QUV 340 A, Q-SUN
Fyzikálně-mechanické vlastnosti

 • hustota
 • tvrdost ShA a ShD
 • tahové vlastnosti
 • vrubová a rázová houževnatost
 Chemické vlastnosti

 • infračervená spektroskopie
 • rentgenová fluorescence
 • plynová chromatografie s hmotnostním spektrometrem
 • chemická odolnost vůči oleji a benzínu
Zpracovatelské vlastnosti

 • index toku taveniny
 • rychlost plastifikace
 • měření viskozity
Optické vlastnosti

 • objektivní měření barevnosti
 • lesk