Popis technologie

Základem technologie výroby granulátu ve společnosti Fatra, a. s., je dvoustupňová homogenizace sypké směsi ve fluidních míchačkách od výrobců Plas Mec a Promixon. Míchačky jsou spolu s řadou vah a dopravníků řízeny centrálním počítačem, využívajícím software od firmy Siemens.

Po zamíchání je směs přetvářena na granulát pomocí dvoušnekových granulačních linek od firmy Bausano.

Popis technologie