Skladování

Skladované granuláty je nutné chránit před škodlivými vlivy – tepelným sáláním, přímým slunečním zářením, mechanickým poškozením, vlivy organických rozpouštědel apod.
Skladovací teplota je v rozsahu od +5°C do +30°C dle ČSN 64 0090.

Skladování