Granulaty NOVOPLAST z plastyfikowanego PCV są również oznaczane jako PCV-P (plasticized PCV). Nazwa NOVOPLAST® obejmuje szeroką gamę granulatów z polichlorku winylu, różniących się zawartością plastyfikatora, która stanowi o ich końcowej twardości. Jest ona stanowiona według skali Shore i jest jednym z głównych parametrów mechanicznych NOVOPLASTÓW. Twardość najbardziej miękkich granulatów wynosi 50 ShA i stosowane są one np. do produkcji bardzo miękkich profili uszczelniających. Z najtwardszych NOVOPLASTÓW produkuje się elementy podłogowe o twardości około 55 ShD.

Różnorodność zastosowania novoplastów wynika z wielu innych właściwości. W naszych laboratoriach badawczo-rozwojowych możemy na skutek zastosowania właściwej kombinacji dodatków w recepturach mieszanin, wpływać na szereg ostatecznych właściwości zgodnie z życzeniem i specyfikacjami technologicznymi klienta. Dotyczy to przede wszystkim właściwości fizyko-mechanicznych, przetwarzania i chemicznych a także koloru.

NOVOPLASTY są przeznaczone przede wszystkim do stosowania w technologii wytłaczania, wtrysku, tłoczenia i walcowania.

NIEWIĄŻĄCY POPYT

Przykłady typowego zastosowania naszych materiałów  NOVOPLAST: