Amorfní struktura PVC umožňuje připravit granuláty v transparentní formě. Čiré neboli transparentní směsi tedy tvoří samostatnou skupinu PVC granulátů, a to jak měkčených NOVOPLASTŮ, tak tvrdých NOVODURŮ.

Tyto materiály jsou zpracovatelné běžnými plastikářskými technologiemi, jako je vytlačovánívstřikování. Produkty z těchto granulátů se vyznačují vysokou mírou průhlednosti, která je důležitá pro jejich konečnou aplikaci.

Mezi základní oblasti použití transparentních PVC granulátů patří zahradní hadice, medicínské hadičky, dopravní potrubí, cenové lišty, fólie atp.

Stejně jako u probarvených NOVOPLASTŮ a NOVODURŮ nabízíme zákaznický vývoj na základě specifických požadavků fyzikálně-mechanických vlastností, odstínu či jiných parametrů.

Příklady typických aplikací našich transparentních materiálů: