Struktura amorficzna PCV umożliwia przygotowanie granulatów w formie przezroczystej. Mieszaniny klarowne czyli przezroczyste stanowią więc indywidualną grupę granulatów PCV, i to zarówno plastyfikowanych  NOVOPLASTÓW, jak i NOVODURÓW twardych.

Surowiec ten można przetwarzać stosując zwykłe technologie przetwórstwa tworzyw sztucznych, takie jak wytłaczanie i wtryskiwanie. Produkty z tych granulatów cechuje wysoki stopień przejrzystości, który jest istotny ze względu na ich ostateczne zastosowanie.

Do podstawowych obszarów zastosowania przezroczystych granulatów PCV należą węże ogrodowe, wężyki medyczne, rurociągi transportowe, listwy do umieszczania cen, folie itp.

Podobnie jak w stosunku do zabarwionych NOVOPLASTÓW i NOVODURÓW oferujemy rozwój personalistyczny w oparciu o specyficzne wymogi dotyczące właściwości fizyko-mechanicznych, kolorystyki lub innych parametrów.

NIEWIĄŻĄCY POPYT

Przykłady typowego zastosowania naszych materiałów przezroczystych: