Składowanie

Granulaty magazynowane należy zabezpieczyć przed szkodliwym oddziaływaniem – promieniowania cieplnego, bezpośredniego nasłonecznienia, przed uszkodzeniem mechanicznym, oddziaływaniem rozpuszczalników organicznych itp.

Temperatura składowania w granicach  od +5°C do +30°C według ČSN 64 0090.

Składowanie