Rozwój i laboratoria

Nasze laboratoria  badawczo-rozwojowe dysponują szeregiem nowoczesnych przyrządów pomiarowych, które obsługują doświadczeni laboranci.

To nam umożliwia:

 • zapewnienie stałej jakości wszystkich nabywanych surowców
 • analizowanie właściwości i składu konkurencyjnych próbek granulatów i profili
 • Tworzenie kompletnych receptur dla konkretnych technologii i zastosowań
 • zapewnić całościowy serwis klientowski w odniesieniu do dostarczanych granulatów

 

Rozwój i laboratoria

Zalety Produktu

Oprócz metod analitycznych stosowanych do określenia jakości surowców, laboratoria posiadają urządzenia do pomiaru niżej wymienionych właściwości:
Właściwości termiczne

 

 • stabilność cieplna
 • dynamiczna stabilność cieplna
 • temperatura kruchości przy ugięciu
 • temperatura mięknienia według Vicata
 • odporność na warunki atmosferyczne QUV 313 B, QUV 340 A, Q-SUN
Właściwości fizyko-mechaniczne

 

 • gęstość
 • twardość ShA i ShD
 • wytrzymałość na rozciąganie
 • udarność
Właściwości chemiczne

 

 • spektroskopia w podczerwieni
 • fluorescencja rentgenowska
 • chromatografia gazowa  ze spektrometrem masowym
 • odporność chemiczna na olej i benzynę
Właściwości przetwarzania

 

 • wskaźnik płynięcia
 • prędkość plastyfikacji
 • pomiar lepkości
Właściwości optyczne

 

 • obiektywny pomiar koloru
 • połysk