Nazwa NOVODUR obejmuje szeroką gamę granulatów z PCV, które nie zawierają plastyfikatora. Nazwa ta stała się powszechnie znana dzięki tzw. rurom z NOVODURU.  Ogólnie NOVODURAMI nazywa się twarde granulaty PCV, oznaczane również jako PCV-U (Unplasticized PCV).

Zasadniczymi właściwościami NOVODURÓW są właściwości mechaniczne płynięcia, które są dopasowywane przy współpracy naszych laboratoriów badawczo-rozwojowych do życzeń i specyfikacji technologicznych klienta, zawsze z uwzględnieniem doskonałej stabilności cieplnej.

NOVODURY są przeznaczone przede wszystkim do stosowania w technologii wytłaczania i wtrysku.

NIEWIĄŻĄCY POPYT
Przykłady typowego zastosowania naszych materiałów  NOVODUR: