Název NOVODUR zahrnuje celou řadu granulátů z PVC, které neobsahují žádná změkčovadla. Tento název zlidověl zejména díky tzv. NOVODUROVÝM trubkám.
Obecně se jako NOVODURY nazývají tvrdé PVC granuláty, označované také jako PVC-U (Unplasticized PVC).

Základní charakteristikou NOVODURŮ jsou mechanické a tokové vlastnosti, které jsou nastavovány ve spolupráci s našimi vývojovými laboratořemi dle přání a technologických specifikací zákazníka, vždy s ohledem na výbornou tepelnou stabilitu.

NOVODURY jsou určeny především pro zpracování vytlačováním a vstřikováním.

Příklady typických aplikací našich materiálů NOVODUR: